Bretschneider, Jan Michal

(pokřtěn 14. července 1656, Ústí nad Labem – 27. října 1729, Vídeň)

Něm. Johann (Johannes) Michael Bretschneider (Brettschneider, Pretschneider), malíř zaměřený na malbu zátiší a fiktivních interiérů, původem ze Střekova u Ústí nad Labem, činný v Praze a ve Vídni.

V roce 1697 se usadil v Praze, kde se stal členem staroměstského malířského cechu. V roce 1707 odešel do Vídně, kde žil a pracoval až do své smrti. Vytvářel zátiší inspirovaná nizozemskými vzory 17. století. Vytvářel také obrazy skutečných i fiktivních interiérů a obrazových galerií.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 214; Paul Bergner, Die deutschböhmischen Künstler des XVIII. Jahrhunderts, Deutsche Arbeit 8, 1909, s. 584–589 (586); Alexander Marian, Johann Michael Bretschneider, Maler geb. in Aussig, 14. Juli 1656, Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 50, 1912, s. 623–628; Paul Bergner (ed.), Beiträge u. Berichtigungen zu Dlabacž Lexikon böhmischer Künstler von Grafen Franz v. Sternberg-Manderscheid, Prag 1913, s. 7, 52, pozn. 10; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 97; Michal Šroněk, Jan Michal Bretschneider (1656–1729), Umění 32, 1984, s. 56–64; Pavel Preiss, Malířství vrcholného baroka v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 540–611 (558); Michal Šroněk, Bretschneider (Pretschneider), Jan Michal, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 88; Hana Seifertová – Anja K. Ševčík, S ozvěnou starých mistrů. Pražská kabinetní malba 1690–1750 (katalog Národní galerie v Praze), 1997, s. 76–84, č. kat. 3–5.

Napsat komentář