Breyer, František Antonín

(† 1712, Praha)

V pramenech uváděn také jako Preuer, Brayer, Preyer, Franz Anton. Malíř, člen malostranského malířského cechu.

Na Malé Straně je jako malířský tovaryš doložen k roku 1702, kdy se v kostele sv. Václava oženil s Annou Rosalií, dcerou již zemřelého malíře Kristiána Šebestiána Dittmanna z Lavensteinu. Díky tomuto sňatku mu byla prominuta část poplatků za vstup do cechu, kam byl přijat v roce 1706. Roku 1709 se kvůli němu sešlo cechovní shromáždění, aby vyřešilo, proč u něj odmítl setrvat jeho učedník. Poplatky platil Breyer do roku 1712, kdy zemřel na mor.

Prameny

Archiv hlavního města Prahy, Sbírka rukopisů, sign. 1506, Manuál radní, 1702, Malá Strana, fol. 138v; Archiv Národní galerie v Praze, Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1212, Kniha malířského bratrstva malostranského, 1674–1781, fol. 26r; Ibidem přír. č. AA 1213, Seznam jmen malířů malostranských, 1674–1780, pag. 20; Ibidem přír. č. AA 1218, Korespondence staroměstského a malostranského malířského bratrstva, 1592–1782, složka 113, Výroční počty malostranského malířského cechu 1708–1711, fol. 1r.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 219–220; Paul Bergner, Extrakt des Prag-Kleinseitner Maler-Protokolls, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 52, 1914, s. 348–358 (357); Julius Leisching, Die Prag-Kleinseitner Malergilde, Mitteilungen des Erzherzog Rainer-Museum für Kunst und Gewerbe 32, 1914, s. 161–169 (165, 166); Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 97; Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. stoletíEdice (= Umění v archivu 5), Praha 2016, s. 104, 219, 222.

Autorka hesla

Radka Heisslerová (NGP)

Napsat komentář