Braun, Matyáš Bernard

(24. února 1684, Sautens – 15. února 1738, Praha)

Něm. Matthias Bernhard Braun (Praun), tyrolský sochař a řezbář usazený v Praze.

Literatura

Emanuel Poche, Matyáš Braun a sochy v Lysé nad Labem, Volné směry 33, 1937, s. 44–58; Oldřich J. Blažíček, Sochařství baroku v Čechách. Plastika 17. a 18. věku, Praha 1958, s. 9, 10, 16–19, 21, 24, 26, 28, 30–33, 36, 38, 41, 48, 93, 95, 102 ,108, 115, 116, 118, 121, 122, 125–129, 131, 134–154, 157–161, 165, 166, 168, 170–172, 184, 188, 190–192, 196, 199, 203, 204, 206–216, 219, 222, 223, 228, 233, 234, 236, 237, 242, 245, 264, 271, 275, 276, 283–285, 288–290, 292, 322, 329, 330, pozn. 11, 25, 26, 164, 166, 168, 171–173, 177, 183, 184, 187, 188, 192–194, 197, 204, 240 ,248, 258, 269, 270, 309; Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun. Sochař českého baroka a jeho dílna, Praha 1986; Emanuel Poche, Pražské památky Braunova umění, Zmizelá Praha 16, 1986, s. 181–199; Mojmír Horyna, Sochy Matyáše Bernarda Brauna v kompozicích vrcholně barokních oltářů, in: Milena Freimanová (ed.), Matyáš Bernard Braun 1684–1738 (Sborník vědecké konference pořádané Národní galerií v Praze ve spolupráci s Československým komitétem dějin umění ve dnech 26. a 27. listopadu 1984), Praha 1988, s. 64–92; Josef Kopeček, Soubor alegorických soch Šporkova zámeckého parku v Lysé nad Labem ve světle nových poznatků, in: Milena Freimanová (ed.), Matyáš Bernard Braun 1684–1738 (Sborník vědecké konference pořádané Národní galerií v Praze ve spolupráci s Československým komitétem dějin umění ve dnech 26. a 27. listopadu 1984), Praha 1988, s. 143–150; Pavel Preiss, Dvě úvahy o Braunových dílech pro Františka Antonína Šporka, in: Milena Freimanová (ed.), Matyáš Bernard Braun 1684–1738 (Sborník vědecké konference pořádané Národní galerií v Praze ve spolupráci s Československým komitétem dějin umění ve dnech 26. a 27. listopadu 1984), Praha 1988, s. 31–48; Emanuel Poche, Braun (Praun), Matyáš Bernard, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 86; Ivo Kořán, Braunové, Praha 1999.

Napsat komentář