Brandl, Petr

(pokřtěn 24. října 1668, Praha – 24. září 1735, Kutná Hora)

Též Petr Jan Brandl, něm. Peter Johann Brandl, Brandel. Malíř, autor oltářních a závěsných obrazů s figurálními motivy, portrétů a žánrových scén. Známy jsou též dvě jeho nástropní malby.

Literatura

[Johann Quirin Jahn?], Peter Brandel, in: Franz Martin Pelzel (ed.), Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstlern, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken I, Prag 1773, s. 114–117; [Johann Quirin Jahn], Fortsetzung der Nachrichten von böhmischen Künstlern, meistens Ausländern, Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und freyen Künste 20/I, Leipzig 1776, s. 140–1533 (140–141); Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 198–205; Constant Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich II, Wien 1857, s. 113; Otakar Hejnic, Petr Brandl. Část všeobecná a Listář (Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění I/43), Praha 1911; Jaroslav Kamper, Petr Brandl. Umělecká beseda svým členům na rok 1911, Praha 1911; Emil Pacovský, Petr Jan Brandl. Nástin doby, života a díla, Praha 1911; Josef Marek, Petr Brandl, Brno 1912; Karel Vladimír Herain, České malířství od doby rudolfinské do smrti Reinerovy. Příspěvky k dějinám jeho vnitřního vývoje v letech 1576–1743, Praha 1915, s. 30, 31, 33, 38–39, 42–44, 90–91, 93–95, 100, 103–106, 110–111, 115, 130; Antonín Matějček, Petr Brandl, Umění 9, 1936, s. 121–172; Antonín Matějček, Petr Brandl jako malíř hrabat Černínů, Umění. Sborník pro českou výtvarnou práci 11, 1938, s. 94–102; Vladimír Novotný, Brandlova nástropní malba v Chýši, Umění. Sborník pro českou výtvarnou práci 12, 1939–1940, s. 119–122; Jaromír Neumann, K počátkům Brandlova malířského vývoje, Umění 3, 1955, s. 93–128; Miroslav Racek, Brandlovo Klanění sv. tří králů z pražské soukromé sbírky, in: Dobroslav Líbal – Milada Vilímková (edd.), Umění věků (Sborník k sedmdesátým narozeninám profesora Dr. Josefa Cibulky), Praha 1956, s. 179–185; Jaromír Neumann, Dvě nepovšimnutá díla Brandlova, Umění 5, 1957, s. 132–140; Jaromír Neumann, Václav Vavřinec Reiner a Petr Brandl, Umění 15, 1967, s. 437–476; Jaromír Neumann, Petr Brandl 1668–1735 (katalog Národní galerie v Praze), Praha 1968; Jaromír Neumann, Brandlovy obrazy a ikonografie chrámu sv. Markéty v Břevnově I, Umění 29, 1981, s. 126–158; Jaromír Neumann, Brandlovy obrazy a ikonografie chrámu sv. Markéty v Břevnově II, Umění 29, 1981, s. 218–242; Jaromír Neumann, Metodické a filosofické aspekty Brandlova rukopisu, Technologia artis 1, 1990, s. 70–78; Michal Šroněk, Brandl (Brandel, Prantl), Petr, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 85; Vratislav Ryšavý, K pobytu Petra Brandla v Chyších, Zprávy památkové péče 4, 1996, s. 128–129; Andrea Rousová, Petr Brandl. Malíř neřestí pozemských | A Painter of Worldly Vices (katalog Národní galerie v Praze), Praha 2004; Jaroslav Prokop, Petr Brandl. Životní a umělecký epilog 1725–1735, Praha 2006; Jaromír Neumann, Petr Brandl I–II, Praha 2016; Jaroslav Prokop, Petr Brandl. Život a dílo v archivních pramenech a starší odborné literatuře, Praha 2016; Andrea Rousová (ed.), Petr Brandl (1668–1735). Studie, Praha 2018; Andrea Rousová (ed.), Petr Brandl (1668–1735). Studies, Praha 2018; Adam Pokorný, Technika malby Petra Brandla, in: Andrea Rousová (ed.), Petr Brandl (1668–1735). Studie, Praha 2018, s. 188–219; Andrea Rousová, Petr Brandl. Příběh bohéma (katalog Národní galerie v Praze), Praha 2023.

Externí odkazy

Brandel, Peter Johann, in: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich (BLKÖ); Bernhard Grueber, Brandel, Johann Peter, in: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB); P/B – Petr Brandl 1668–1735, webová databáze děl a životopisných údajů k malíři Petru Brandlovi

Petr Brandl, Baana a Rechab přinášejí králi Davidovi hlavu Saulova syna Iš-bošeta, nástropní malba, zámek Chyše, asi mezi 1698–1700 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Petr Brandl, Smrt bl. Vintíře, kostel sv. Markéty, Praha – Břevnov, 1718 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Petr Brandl, Smrt sv. Benedikta, kostel sv. Markéty, Praha – Břevnov, 1719 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář