Bílek, Jan

(asi 1725, Praha – 1807, Praha)

Též Bileck, Willeck, Bílej. Malíř a štafír, člen malostranského malířského cechu.

V roce 1749 se oženil ve vídeňském kostele sv. Michaela s Eleonorou Rosenbaumovou ze Znojma. Již v roce 1750 je zaznamenán opět na Malé Straně, odkud měl pocházet. V uvedeném roce projevil zájem o vstup do malostranského malířského cechu. Mistrovský kus mu byl zadán počátkem srpna téhož roku, předvedl jej na na začátku února roku 1751 a za nedostatky na něm shledané mu byla vyměřena pokuta ve výši čtyř zlatých. Poplatky spojené se vstupem do cechu se mu podařilo uhradit až v roce 1775. Měšťanské právo na Malé Straně získal v roce 1761, o rok později spolu s manželkou zakoupil za 2100 zlatých dům U Zeleného krále (čp. 238/III). V únoru roku 1780 byl zvolen starším mistrem a na tomto postu setrval až do konce existence malostranského malířského cechu.

Prameny

Archiv hlavního města Prahy, Sbírka rukopisů, sign. 571, Kniha měšťanských práv, 1728–1771, Malá Strana, fol. 201r; Ibidem sign. 1528, Protokol radní, 1780, Malá Strana, pag. 64/36; Ibidem sign. 4673, Liber contractuum 18, 1760–1764, Malá Strana, fol. D12r–F12v; Archiv Národní galerie v Praze, Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1212, Kniha malířského bratrstva malostranského, 1674–1781, fol. 57v; Ibidem přír. č. AA 1213, Seznam jmen malířů malostranských, 1674–1780, pag. 52–53.

Literatura

Alexandr Hajdecki, Auszüge aus den Ehematriken der Pfarre St. Michael, Quellen zur Geschichte der Stadt Wien, Band VI, 1908, s. 158, č. 8437; Paul Bergner, Extrakt des Prag-Kleinseitner Maler-Protokolls, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen LII, 1914, s. 348–358 (358); Julius Leisching, Die Prag-Kleinseitner Malergilde, Mitteilungen des Erzherzog Rainer-Museum für Kunst und Gewerbe 32, 1914, s. 161–169 (165, 169); Antonín Podlaha, Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, Památky archaeologické 27, 1915, s. 160–188 (162); Paul Bergner, Auszüge aus den Bürgerbüchern der kgl. Stadt Prag über Künstler und Kunsthandwerker vom Jahre 1550–1785, Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen LIV, 1916, s. 113–127 (124); Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci 17. a 18. století. Edice (= Umění v archivu 5), Praha 2016, s. 138, 218, 229.

Autorka hesla

Radka Heisslerová (NGP)

Napsat komentář