Birkhardt, Antonín

(1677, Augsburg – 1748, Praha)

Též Anton Birkhard, Birkhart, Birckhardt. Německý rytec, usazený v Praze.

Učil se v Augsburgu a u norimberského rytce Carla Gustava Amlinga (1650–1703). Později se usadil v Praze, kde se roku 1712 oženil. Odjel do Říma, kde pobýval šest let. Poté se zastavil v Benátkách a cestoval do Francie, Anglie Nizozemí. Působil také v Mnichově a ve Vídni.

V Praze vedl velkou tiskařskou oficínu, která ve dvacátých až čtyřicátých letech 18. století ovládala pražský trh s grafikou. Tato dílna vytvářela rytiny především podle návrhů českých malířů.

Literatura

Jan Royt, Birkhardt, Antonín, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 71.

Napsat komentář