Alt, Oldřich

(doložený v letech 16311636)

Pražský malíř, činný na Starém Městě.

Literatura

Michal Šroněk, Pražští malíři 1600–1656. Mistři, tovaryši, učedníci a štolíři v Knize Staroměstského malířského cechu. Biografický slovník (Fontes historiae artium I), Praha 1997, s. 25.

Napsat komentář