Alexius z Květné, Daniel

(†1636?)

Též Daniel Aleš, Lexa, Alex von Kwietna. Malíř usazený v Praze, autor nástěnných maleb.

Daniel Alexius z Květné pocházel z Plzně. Kolem roku 1595 se usadil v Praze a pracoval zde. Koupil dům „pod mostem“ na ostrově a nabyl měšťanství na Starém Městě pražském. V roce 1614 nabyl další dům, u kostela sv. Jiljí. V letech 1615–1617 konšelem staroměstské rady.

Dílo

kolem 1600, Praha – Malá Strana, dům „U tří pštrosů“ (č. p. 76/IV)

výzdoba průčelí

kolem 1600, Praha – Hradčany, katedrála sv. Víta

kaple sv. Zikmunda, nástěnné malby

1599, Praha – Hradčany, Arcibiskupský palác, kaple sv. Jana Křtitele

výjevy ze života sv. Jana Křtitele (na výjevu Kázání sv. Jana Křtitele umělcův autoportrét) a heraldická legenda o původu Berků z Dubé, v kněžišti pak Nejsvětější Trojice, nástropní malby ve štukových polích, objednavatel pražský arcibiskup Zbyněk II. Berka z Dubé (arcibiskupem v letech 1592–1606)

1601, Praha – Staré Město, kostel Panny Marie na Louži

zlacení mříže

1614, Pražský hrad, katedrála sv. Víta

kaple sv. Václava, oprava nástěnných maleb a doplnění erbů (Hanka 1857, s. 333; Rybička 1868, sl. 144; Zap 1870, s. 11–14)

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 38–39; Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, sl. 172–173; Václav Hanka, Sbírka různých památných nápisův, Památky archaeologické a místopisné 2, 1857, s. 333–334 (333); Antonín Rybička, Pomůcky k životopisnému slovníku českých malířů, Památky archaeologické a místopisné 8, 1868, sl. 141–146 (144); Karel Vladislav Zap, Svato-Václavská kaple a korunní komora při hlavním chrámě u sv. Víta na hradě Pražském, Památky archaeologické a místopisné 8, 1870, sl. 1–20 (11–14); Karel Chytil, Malířstvo pražské XV. a XVI. věku a jeho cechovní kniha staroměstská z let 1490–1582, Praha 1906, s. 23, 28, 167, 195; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 603; Karel Šmrha, Renesanční freska v arcibiskupském paláci v Praze, Časopis Společnosti přátel starožitností českých 49–50, 1946, s. 173–195; Jaroslav Pešina, Renesanční malířská výzdoba kaple sv. Zikmunda v chrámu sv. Víta v Praze, Umění 2, 1954, s. 240–245; Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Nástěnná malba v kapli sv. Zikmunda v katedrále sv. Víta v Praze, in: Miroslav Šmied – František Záruba (edd.), Obrazy uctívané, obdivované a interpretované. Sborník k 60. narozeninám profesora Jana Royta, Praha 2015, s. 361–380.

Daniel Alexius z Květné, malířská výzdoba kaple, Arcibiskupský palác, Praha – Hradčany, 1599 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Daniel Alexius z Květné, Křest Kristův, kaple, Arcibiskupský palác, Praha – Hradčany, 1599 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář