Aldrovandini, Pompeo

(1677, Boloňa – 1735, Řím)

V dobové italské literatuře uváděn též jako Pompeo Agostino či Pompeius Augustinus Aldrovandini (v české literatuře nepřesně jako Pompeo Augusto Aldrovandini). Boloňský malíř, autor olejomaleb i fresek, kvadraturista, autor jevištních a příležitostných dekorací.

Syn a žák malíře Maura Aldrovandiniho (1649–1680), mladší bratranec, žák a spolupracovník malíře Tommasa Aldrovandiniho (1653–1736). Učil se též u Ercola Grazianiho. Pompeovým žákem byl Stefano Orlandi (1681–1760). Pompeo Aldrovandini působil v Boloni, Turínu, Drážďanech, Vídni, Praze a na dalších místech. Od roku 1719 žil a pracoval v Římě, kde zřejmě působil i před tím.

V Praze se Pompeo Aldrovandini uplatnil roku 1707 ve službách hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka, pro kterého pracoval v jeho paláci na Hradčanech. Hrabě Šternberk s umělcem uzavřel v Praze 23. srpna 1707 smlouvu v italštině, ve které se uvádí, že malíř dorazil z Říma a má v novém paláci vymalovat ve fresce nebo jiným způsobem kapli a sál, případně další pokoje dle požadavků hraběte, podle předem schválených kreseb (Birnbaumová 1925, s. 495, zde přepis smlouvy z fondu rodinného archivu Šternberk-Mandersheid, Archiv Národního muzea). Ve Šternberském paláci lze Aldrovandinimu připsat vedle silně poškozených a výrazně retušovaných maleb v kapli také malby ve větší přízemní klenuté síni, která podle všeho původně sloužila jako konírna, a snad i v jedné z prostor prvního patra. Podle záznamu Jana Jakuba Quirina Jahna malíř Pompeo Aldrovandini pracoval i pro divadlo hraběte Františka Antonína Šporka (Preiss 2001, s. 289; Preiss 2003, s. 41).

Dílo

1707, Praha – Hradčany, Šternberský palác

malířská výzdoba kaple s Oslavou sv. Kříže, výzdoba konírny a patrně i dalších místností, objednavatel hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka

Prameny

Archiv Národní galerie v Praze, osobní fond Jan Jakub Quirin Jahn, přír. č. AA 1222/8, inv. č. 131.

Literatura

[Pellegrino Antonio Orlandi], L’Abecedario pittorico, Bologna 1719, s. 373–374; Giampietro Zanotti, Storia dell’Accademia clementina I, Bologna 1739, s. 374, 389–390, 422; Luigi Crespi, Felsina pittrice. Vite de pittori bolognesi III, Roma 1769, s. 271; Johann Rudolf Füßli, Allgemeines Künstlerlexicon, oder Kurze Nachricht von dem Leben und Werken der Mahler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Kunstgiesser, Stahlschneider…, Zürich 1763, s. 8; [Franz Lothar Ehemant], Etwas zur Kunstgeschichte Böhmens, in: Joseph Dobrowsky (ed.), Böhmische Litteratur auf das Jahr 1779 I/3, Prag 1779, s. 203–235 (228); Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 37–38; Alžběta Birnbaumová, Příspěvky k dějinám umění XVII. stol. z archivu Sternbersko-Manderscheidského, Památky archeologické 32, 1925, s. 492–497 (495); Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 10; Rudolf Wittkower, Art and Architecture in Italy 1600–1750, New Haven – London 1982 (I. vydání 1958), s. 474; Pavel Preiss, K činnosti italských malířů pozdního baroka v Praze, Umění 11, 1963, s. 127–135; Pavel Preiss, Italští umělci v Praze. Renesance – manýrismus – baroko, Praha 1986, s. 367, 428; Pavel Preiss, Barokní divadlo v Čechách a jeho výtvarná stránka, in: Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnost 17. a 18. století, Praha 2001, s. 282–310 (289); Pavel Preiss, František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha – Litomyšl 2003, s. 41, 491; Ladislav Daniel, „Vidimus stella eius in oriente“: Notes on Mural Paintings in the Sternberg Palace in Prague, in: Martin Mádl – Michaela Šeferisová Loudová – Zora Wörgötter (edd.), Baroque Ceiling Painting in Central Europe | Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa (Proceedings of the International Conference, Brno – Prague 27th of September – 1st of October, 2005), Praha 2007, s. 27–38; Martin Mádl, I soffitti barocchi bolognesi in Boemia, in: Sabine Frommel (ed.), Crocevia e capitale della migrazione artistica: forestieri a Bologna e bolognesi nel mondo (secolo XVIII), Bologna 2013, s. 343–364 (358–359).

Externí odkazy

Rezio Buscaroli, Aldrovandini, Pompeo, in: Dizionario Biografico degli Italiani II, 1960 (Treccani)

Autor | autorka

Martin Mádl (ÚDU AV ČR)

Pompeo Aldrovandini, Oslava sv. Kříže, kaple, Šternberský palác, Praha – Hradčany, 1707 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Pompeo Aldrovandini, torzo výzdoby konírny, Šternberský palác, Praha – Hradčany, 1707 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář