Vocásek Hrošecký, Jan Antonín

(26. února 1706, Rychnov nad Kněžnou – 26. června 1757, Rychnov nad Kněžnou)

Něm. Johann Anton Hroschetzky. Malíř, autor oltářních a závěsných obrazů, specializovaný na tvorbu zátiší.

Narodil se ve východních Čechách v Rychnově nad Kněžnou. Jeho matka byla rodačkou z vísky Hroška, odkud přijal svůj přídomek.

Učil se zřejmě rychnovského řezbáře, štafíře a malíře Jeronýma Kapouna. Následně byl přijat do hraběcích služeb Kolovratů, v jejichž galerijní sbírce se inspiroval loveckými zátišími od Isaaka Godyna a flámských i italských mistrů.

Stal se představitelem rokokové malby trompe-l’œil s jasným a pestrým koloritem. Jeho lovecké obrazy byly známé svým životním měřítkem a kontrastem mrtvé a živé přírody. Šlo o dokumentaci pozoruhodných úlovků, ale také kabinetní dekoraci holandského typu. Zátiší, provedená precizní drobnomalbou, byla sestavována z ptactva, ulovených ryb, ovoce, hmyzu, květin a karet. Kromě nich se ale mezi jeho díla řadí též portréty a grafické listy.

Jeho obrazy se nyní nachází na zámku v Rychnově nad Kněžnou a v majetkem Národní Galerie v Praze.

Literatura

Ulrich Thieme – Felix Becker – Hans Vollmer (edd.), Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart XXXVI, Leipzig 1947, s. 161; Oldřich J. Blažíček, Rokoko a konec baroku v Čechách, Praha 1948, s. 31; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950, s. 658; Vladimír Procházka, Příruční slovník naučný IV, Praha 1966, s. 719; Jakub Pavel, Dějiny umění v Československu. Stavitelství, sochařství, malířství, Praha 1971, s. 130; Oldřich J. Blažíček, Umění baroku v Čechách, Praha 1971, s. 135; Emanuel Poche, Umělecké památky Čech 1, Praha 1977, s. 34; Hana Sefertová, Georg Flegel a kabinet zátiší v Čechách v 17. a 18. století, Praha 1979, s. 42–43; Emanuel Poche (ed.), Umělecké památky Čech III, Praha 1980 s. 272; Emanuel Poche (ed.), Umělecké památky Čech IV, Praha 1982, s. 489, 516; Pavel Preiss, Malířství pozdního baroka a rokoka v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 751–789 (781, 783); Václav Černý, Až do předsíně nebes: čtrnáct studií o baroku našem i cizím, Praha 1996, s. 319; Hana Seifertová – Anja K. Ševčík, S ozvěnou starých mistrů. Pražská kabinetní malba 1690–1750, Praha 1997, s. 164–165; Vít Vlnas, Sláva barokní Čechie: umění kultura a společnost 17. a 18. století, Praha 2001, s. 366, 543; Anděla Horová, Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky, Praha 2006, s. 830; Olga Kotková, Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rychnově nad Kněžnou, Praha 2009, s. 106–111.

Autor | autorka

Barbora Kazíková (ÚDU FF UK)

Napsat komentář