Sedlice

Kalina, Jan

(2. července 1684, Sedlice – 1765) Malíř, autor nástěnných maleb. Pocházel se Sedlice u Želiva. Žák premonstrátského malíře Siarda Noseckého. Významněji se uplatnil při výzdobě různých interiérů premonstrátského kláštera v Želivu.