Linec

Halbax, Michal Václav

(asi 1661, Ebenfurth – 1. srpna 1711, Sankt Florian) Něm. Michael Wenzel Halbax, též Halwax, Halwachs, Halpax, Halbwoks, Holbwox, Galbachs, Albax, Halba. Dolnorakouský malíř, autor nástěnných maleb, závěsných a oltářních obrazů, usazený, usazený v Praze, později v Linci a v Sankt Florian.