Savery, Roelant

(1576, Kortrijk – 25. února 1639, Utrecht)

Nizozemský malíř, zaměřený na krajinomalbu, činný na dvoře císaře Rudolfa II. v Praze.

V roce 1591 se usadil v Amsterdamu. Stal se žákem svého bratra Jacoba.

K roku 1602 doložen na císařském dvoře ve Vídni. V roce 1604 povolán císařem Rudolfem II. do Prahy. V letech 1606–1608 podnikl na císařův popud cestu do Tyrol. Po Rudolfově úmrtí pobýval v Nizozemí. V roce 1614 povolán císařem Matyášem do Vídně. V roce 1615 působil v Mnichově.

V roce 1616 se navrátil do Nizozemí. Od roku 1619 usazen v Utrechtu.

Literatura

Jarmila Vacková, Savery, Roelant, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění II, Praha 1995, s. 711.

Napsat komentář