Schmidtgunster, Jan Kašpar

Též Johann Caspar Schmidtkuntz. Malíř v Sušici, činný ve třicátých letech 18. století.

V roce 1738 získal zakázku na malbu iluzivního oltáře v kostele sv. Klimenta v Mirovicích, o kterou se před tím ucházel pražský malíř Jan Ignác Pešina. K malbě se dochovala návrhová kresba.

Literatura

Ivo Kořán, Mirovický kostel sv. Klimenta v baroku, Umění 15, 1967, s. 410–421 (417–418, 420–421, pozn. 30–34)

Napsat komentář