Schauberger, Jan Jiří

(? – 14. prosince 1744, Brno)

Něm. Johann Georg Schauberger. Sochař činný na Moravě.

Literatura

Constant Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich XXIX, Wien 1875, s. 124–125; Franz Vallentin, Schauberger, Johann Georg, in: Allgemeine Deutsche Biographie LIII, Leipzig 1907, s. 735; Miloš Stehlík, Schauberger, Jan Jiří, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění II, Praha 1995, s. 734–735; Petr Břečka, Tvorba Jana Jiřího Schaubergera na Moravě (diplomová práce, Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova), Praha 2012.

Externí odkazy

Franz Vallentin, Schauberger, Johann Georg, in: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB)

Napsat komentář