Sadeler, Jan st.

(1550, Brusel – 1600, Benátky)

Též Johann Sadeler (Sadeleer), flámský mědirytec a kreslíř. Mezi léty 1581–1585 působil ve službách císaře Rudolfa II.

Literatura

Jan Royt, Sadeler, Johann st., in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění II, Praha 1995, s. 706–707.

Napsat komentář