Sadeler, Egidius ml.

(1570, Antverpy – 1629, Praha)

Též Aegidius Sadeler. Vlámský mědirytec a malíř. Příslušník rozvětvené rytecké rodiny.

Syn antverpského rytce Egidia Sadelera st. Učil se u svého strýce Jana Sadelera, který od roku 1588 působil v Mnichově na dvoře bavorských kurfiřtů. V roce 1589 se stal členem ryteckého cechu v Antverpách. Roku 1590 pracoval v Mnichově. K roku 1593 zmiňován jeho pobyt v Římě a Neapoli. V letech 1594–1597 činný znovu v Mnichově.

Asi od roku 1597 Egidius Sadeler působil v Praze jako dvorní rytec císaře Rudolfa II. Tvořil převážně podle předloh rudolfinských umělců. Pracoval také pro Rudolfova nástupce císaře Matyáše. Od roku 1621 je doložen jako člen pražského malířského cechu.

Žákem Egidia Sadelera se stal malíř a teoretik umění Joachim von Sandrart (1606–1688). Egidiovým pokračovatelem byl jeho syn Tobiáš, který v sedmdesátých letech 17. století působil ve Vídni.

Literatura

Jan Royt, Sadeler, Egidius ml., in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění II, Praha 1995, s. 707.

Napsat komentář