Rotter, Josef Tadeáš

(1701, Oprava – 1763, Brno)

Něm. Joseph Thaddäeus Rotter. Malíř, autor nástěnných maleb a oltářních a závěsných obrazů, portrétista, usazený a činný v Brně.

Literatura

Antonín Jirka, Materiálové příspěvky k historii malířství na Moravě, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity 23 – řada uměnovědná F 18, 1976, s. 73–77 (74–75); Vlasta Kratinová, Rotter, Josef Tadeáš, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění II, Praha 1995, s. 663–664.

Napsat komentář