Pucherna, Antonín

(1776?, Lesko – 12. června 1852, Praha)

Něm. Anton Pucherna, kreslíř a grafik usazený a činný v Praze, krajinář a vedutista.

Pocházel z Leska v Haliči. V roce 1790 přišel do Prahy.

Podle Dlabacže se učil kresbě u Ludvíka Kohla (1746–1821). Grafické práci se vyučil v Týnské škole u Františka Karla Wolfa (1764–1836), s nímž v letech 1803–1810 spolupracoval. V letech 1805–1808 studoval grafické umění u Antonína Herzingera (1763–1826) a Josefa Berglera (1753–1829) na pražské umělecké akademii.

Působil jako vychovatel a učitel kreslení v rodině hrabat Kouniců.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, sl. 520–521; Otakar Janota, Antonín Pucherna (Pokus o monografii), Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1928, 1929, s. 91–98; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950, s. 328; Hana Rousová, Antonín Pucherna (katalog výstavy Muzea hl. m. Prahy), Praha 1972; Naděžda Blažíčková-Horová, Pucherna, Antonín, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění II, Praha 1995, s. 662.

Externí odkazy

Petr Voit, Antonín Pucherna, in: Encyklopedie knihy v české středověku a raném novověku

Napsat komentář