Lehmann, Kašpar

(1563/64, Uelzen – 1622, Praha)

Něm. Caspar Lehman, řezáč drahých kamenů a skla, činný na dvorech v Mnichově a v Praze.

Literatura

Olga Drahotová, Comments ofn Caspar Lehmann, Central European Glass and Hard Stone Engraving, Journal of Glass Studies 23, 1981, s. 34–45; Beket Bukovinská, Lehmann, Caspar, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 441–442; Adéla Minaříková, Caspar Lehmann: umělec na dvoře Rudolfa II. (diplomová práce – Filozofická fakulta, Univerzita Karlova), Praha 2017; Adéla Minaříková, Caspar Lehmann and his Privilege for Glass Engraving, Studia Rudolphina 17–18, 2018, s. 81–85; Adéla Minaříková, The Role of Iconographic Sources for Engraved Glass by Caspar Lehmann, Studia Rudolphina 19, 2019, s. 50–63; Adéla Minaříková, Newly Discovered Iconographic Sources for Wheel-Engraved Glass by Caspar Lehmann, Journal of Glass Studies 64, 2022, s. 129–145.

Napsat komentář