Kupecký, Jan

(1667, Praha ? – 16. července 1740, Norimberk)

Též Joannes, Johann, Johannes Kupezky. Malíř, portrétista.

Pocházel z tkalcovské rodiny českobratrského vyznání, která musela z náboženských důvodů přesídlit do Pezinku na Slovensku. Jako místo umělcova narození se uvádí Praha nebo Pezinok.

V patnácti letech Jan Kupecký vstoupil do učení k malíři Benediktu Clausovi, původem ze švýcarského Lucernu, na zámku v Holíči. Spolu s ním pak odešel do Vídně a odtud po třech letech do Itálie. Navštívil Benátky a různá další severoitalská města. Poté se na čas usadil v Římě, kde byl v kontaktu s německými umělci. Zapůsobila na něj benátská, římská a neapolská malba.

V letech 1707–1723 působil převážně ve Vídni a věnoval se portrétní tvorbě. Jeho dílo z této doby je pod vlivem francouzské reprezentační portrétní tvorby. V letech 1712 a 1716 pracoval v Karlových Varech a v Praze. Spolupracoval s Petrem Brandlem.

Roku 1723 Jan Kupecký z náboženských důvodů přesídlil do Norimberka. Jeho portrétní dílo z norimberského období je pod vlivem nizozemské malby. Spolupracoval s řadou pomocníků, kteří vytvářeli repliky jeho obrazů, které byly rovněž graficky reprodukovány.

Literatura

[Johann Quirin Jahn?], Johann Kupeczky, in: Franz Martin Pelzel (ed.), Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstlern, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken III, Prag 1777, s. 146–155; Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, sl. 160–168; Eduard Šafařík, Joannes Kupezky 1667–1740, Prag 1928; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 593–597; Jan Hertl, Dva portréty Michaela Kreisingera z Eckersfeldu od Jana Kupeckého, Umění 10, 1962, s. 68–74; Michal Šroněk, Kupecký, Jan, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 426; Eduard A. Šafařík, Johann Kupezky 1666–1740. Ein Meister des Barockporträts, Roma – Aachen 2001; Eduard A. Šafařík, Johann Kupezky (1666–1740). Gesamtwerk, Brno 2014; Oliver Solga, Ján Kupecký. Život a dielo, Pezinok 2016;  Tadeáš Kadlec, Obraz Michaela Kreisingera z Eckersfeldu a jeho proměny, Umění 66, 2018, s. 368–387.

Napsat komentář