Hoffmann, Jan

Též Joannes, Johann Hoffman, Hoffmann. Malíř a štafíř, autor nástěnných maleb, činný v Praze na konci 18. století.

Člen novoměstského malířského pořádku, v jehož záznamech poprvé uveden 15. října 1769. Mistrem cechu se stal 4. října 1778. Mezi představenými uváděn do roku 1781.

Patrně identický s malířem Hofmannem, o němž Dlabacž píše, že vynikal jako freskař v Praze kolem roku 1808.

Dílo

1778, Praha – Nové Město, fara při kostele sv. Vojtěcha

malba iluzivní architektury (sign.: „Joannes Hoffmann Pinxit, Ao 1778“)

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 647; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 349; Radka Heisslerová, Malíři Nového Města pražského v období baroka. Edice písemných materiálů novoměstského malířského cechu, Praha 2022, s. 185.

.

Napsat komentář