Harovník, Karel Leopold

Malíř, syn Fabiána Václava Harovníka. V osmdesátých letech 17. století pobýval Itálii.

Stručnou zmínku Karlu Leopoldu Harovníkovi nacházíme v závěti jeho otce. Vyplývá z ní, že tento malíř pracoval v době před otcovou smrtí v Itálii, odkud domů posílal své obrazy.

Literatura

Karel Vladimír Herain, České malířství od doby rudolfinské do smrti Reinerovy. Příspěvky k dějinám jeho vnitřního vývoje v letech 1576–1743, Praha 1915, s. 62; Michal Šroněk, Pražští malíři 1600–1656. Mistři, tovaryši, učedníci a štolíři v Knize Staroměstského malířského cechu. Biografický slovník (Fontes historiae artium I), Praha 1997, s. 44.

Napsat komentář