Frank, František Antonín

Něm. Franz Anton Frank. Štafír původem z Mohuče, člen malostranského malířského cechu.

Frank byl v roce 1773 přijat jako štafír do malostranského malířského cechu. Jeho spojitost se zvonařem téhož jména i příjmení, kterého uvádí Dlabač činného v této době v Praze, je nejasná.

Prameny

Archiv Národní galerie v Praze, Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1212, Kniha malířského bratrstva malostranského, 1674–1781, fol. 95r; Ibidem přír. č. AA 1213, Seznam jmen malířů malostranských, 1674–1780, pag. 97.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 420; Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. stoletíEdice (= Umění v archivu 5), Praha 2016, s. 138, 224.

Autorka hesla

Radka Heisslerová (NGP)

Napsat komentář