Fontana, Baldassare

(26. června 1661, Chiasso – 6. října 1733, Chiasso)

Též Baldassarre, Baldasar Fontana. Ticinský architekt, sochař a štukatér, činný na Moravě a v Polsku.

Pocházel z města Chiasso (švýcarský kanton Ticino). Učil se u štukatéra Agostina da Silva (1628–1706), řezbáře a štukatéra Giovanniho Pietra Lironiho (1624–1692) a sochaře Giana Battisty Barberiniho (1625–1691). Architektonické zkušenosti nabyl prostřednictvím svého bratrance architekta Carla Fontany (1637–1714). Mezi léty 1680–1686 pobýval v Římě, kde se seznámil s aktuálními uměleckými směry v oblasti sochařství a štuku, zejména s dílem sochaře a štukatéra Antonia Raggiho (1624–1686).

Od roku 1688 se uplatňoval na Moravě, a to především ve službách olomouckého biskupa Karla II. z Lichstensteinu-Calstelcorna a hradiských premonstrátů. Mezi léty 1695–1702 působil v Malopolsku.

Dílo

po roce 1688, Kroměříž, zámek, sala terrena

štuková výzdoba klenby

1692, Vyškov, kaple sv. Otýlie

štuková výzdoba interiéru

1694, Šebetov, rezidence premonstrátů

štuková výzdoba stropů

1695–1702, Krakov

výzdoba univerzitního kostela sv. Anny, výzdoba klášterního kostela klarisek

1695–1702, Stary Sązs

výzdoba klášterního kostela klarisek

1702–1703, Olomouc, Klášterní Hradisko, klášter premonstrátů, knihovna

figurální a ornamentální štuková výzdoba na klenbě knihovny (malby doplnil Innocenzo Monti)

1702–1703, Konice, farní kostel

výzdoba kaple

před 1708, Uherské Hradiště, klášter františkánů

výzdoba refektáře

Uherské Hradiště, zámek

výzdoba interiérů

Police, zámek

výzdoba interiérů

Olomouc, katedrála sv. Václava

výzdoba interiéru

Olomouc, dominikánský kostel sv. Michala

štuková výzdoba interiéru, ve spolupráci s malířem Innocenzem Montim

1708, Olomouc, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie

štuková výzdoba kaple sv. Antonína Paduánského, ve spolupráci s malířem Innocenzem Montim

kolem 1718 (zahájení prací), Svatý Kopeček u Olomouce, poutní kostel Navštívení Panny Marie

sochařská a štuková výzdoba interiéru

kolem 1718 (zahájení prací), Velehrad, kostel Nanebevzetí Panny Marie

sochařská a štuková výzdoba interiéru

Literatura

Libuše Máčelová, Baldassare Fontana na Moravě (disertační práce – Filosofická fakulta Masarykovy univerzity), Brno 1949; Mariusz Karpowicz, Baldasar Fontana 1661–1733. Un berniniano ticinese in Moravia e Polonia, Lugano 1990; Miloš Stehlík, Barokní sochařství na Moravě a Itálie, in: Barokní umění a jeho význam v české kultuře (Sborník sympozia, které pořádala Národní galerie v Praze k připomenutí osobnosti a díla Oldřicha J. Blažíčka ve dnech 11. a 12. prosince 1986), Praha 1991, s. 21–27; Miloš Stehlík, Fontana, Baldasar, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 184; Miloš Stehlík, Barokní sochařství na Moravě a Itálie, in: Miloš Stehlík, Barok v soše, Brno 2006, s. 51–63 (53–57); Mariusz Karpowicz, Baldassarre Fontana di Chiasso. Un artista ticinese ambasciatore dei concetti berniniani a Nord delle Alpi, in: Giorgio Mollisi (ed.), Svizzeri a Roma nella storia, nell’arte, nella cultura, nell’economia dal Cinquecento ad oggi (= Arte & storia 8), Lugano 2007, s. 192–19; Federico Bulfone Gransinigh, From Carlo to Baldassarre Fontana: That is, the Evolution of the Succo Baroque Language between the Church State and Central-Norhern Europe. Dialogues between Architecture and Plastic Decoration, In gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką 15, 2021, s. 181–200; Medea Uccelli – Marta Caroselli – Jan Válek – Jana Zapletalová – Alberto Felici – Giovanni Nicoli – Giacinta Jean, Characterization of the stucco decoration by Baldassarre Fontana in the Gallery of the Angels at Uherčice Castle, Journal of Archaeological Science 44, 2022, s. 1–13.

Externí odkazy

Marius Karpowicz, Fontana, Baldassare, in: Treccani. Dizionario Biografico degli Italiani; Mariusz Karpowicz, Baldassare Fontana, in: Historisches Lexikon der Schweiz; Ursula Stevens, Baldassare Fontana, in: Artisti ticinesi in Europa XIII–XIX secolo | Tessiner Künstler in Europa 13.–19. Jahrhundert; Lenka Kudělková, Fontana, Baldasar, in: Biografický slovník českých zemí; Petr Voit, Baldassare Fontana, in: Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku.

Baldasar Fontana – Innocenzo Monti, štuková a malířská výzdoba knihovny, klášter premonstrátů, Klášterní Hradisko, Olomouc, 1702–1703 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář