Fischer, Jan Jiří

(8. července 1587, Cheb – 1669, ?)

Něm. Johann (Hans) Georg Fischer. Řezbář a truhlář, představitel chebské reliéfní intarzie.

Literatura

Marie Mžyková, Chebská reliéfní intarzie a grafika (katalog Středočeské galerie), Praha 1986; Marie Mžyková, Fischer, Hans (Johann) Georg, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 179.

Napsat komentář