Böhm, František Vít

Také uváděn jako Boem. Malíř původem z Německého Brodu, učedník malostranského malířského cechu.

V roce 1700 jej přijal do učení malíř Jan Kryštof Tummer (1648–1732). Roku 1756 se malíř téhož jména nechal zapsat na filosofické fakultě Univerzity Karlovy.

Prameny

Archiv Národní galerie v Praze, Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1218, Korespondence staroměstského a malostranského malířského bratrstva, 1592–1782, složka 113, Výroční počty malostranského malířského cechu 1694–1701, fol. 3v, 7r.

Literatura

Miloslav Nedoma, Soupisy malířů, sochařů a mědirytců, zapsaných v letech 1696–1779 na filosofické fakultě pražské university Karlovy, Památky archeologické – historie 43, 1948, s. 94–96 (95); Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. stoletíEdice (= Umění v archivu 5), Praha 2016, s. 159, 164, 219.

Autor | autorka

Radka Heisslerová (NGP)

Napsat komentář