Blagien, Jakub Vilém

(1702, Praha – 1756)

Uváděn také jako Blachien, Plachien, Plahien, Plaggen, Plagien. Štafír a malíř, člen malostranského malířského cechu. Syn pražského zlatníka Jana Daniela Blagiena.

Roku 1732 byl přijat jako malíř do malířského sdružení na Malé Straně, kde ovšem získal měšťanské právo až v roce 1741. Pro malířskou korporaci zlatil rám k cechovnímu obrazu sv. Lukáše. Po smrti zůstal cechu dlužit 18 zlatých, které částečně zaplatil blíže nejmenovaný člen zlatotepecké rodiny Fischerů.

Dílo

1736, Praha – Malá Strana

zlacení rámu k cechovnímu obrazu sv. Lukáše

Prameny

Archiv hlavního města Prahy, Sbírka rukopisů, sign. 571, Kniha měšťanských práv, 1728–1771, Malá Strana, fol. 103r; Archiv Národní galerie v Praze, Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1212, Kniha malířského bratrstva malostranského, 1674–1781, fol. 42r–v; Ibidem přír. č. AA 1213, Seznam jmen malířů malostranských, 1674–1780, pag. 32; Ibidem přír. č. AA 1218, Korespondence staroměstského a malostranského malířského bratrstva, 1592–1782, složka 105, Protokol cechovních schůzí 1740–1741.

Literatura

Antonín Podlaha, Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, Památky archaeologické 32, 1921, s. 271–287 (282); Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. století. Edice (= Umění v archivu 5), Praha 2016, s. 118, 177, 180, 181, 219.

Autorka hesla

Radka Heisslerová (NGP)

Napsat komentář