Bianco, Baccio del

(4. října 1604, Florencie – 29. června 1657, Madrid)

Též Bartolomeo del Bianco, florentský malíř, štukatér, architekt a scénograf, činný ve Florencii, v Praze a Madridu.

Narodil se ve Florencii, v rodině obchodníka Cosima del Bianco, obchodníka z Calimary, a jeho manželky Cateriny Portigiani. Od roku 1612 se školil v dílně florentského malíře Giovanniho Bilivertiho (1585–1644). Učil se též u architekta a scénografa Giulia Parigiho (1571–1635).

V roce 1620 Baccio del Bianco odcestoval spolu s florentským architektem a učencem Giovannim Battistou Pieronim da Galliano (1586–1654) k císařskému dvoru do Vídně. Společně měli dohlížet na fortifikačních práce v Horních a Dolních Uhrách (Bratislava, Komárno, Győr) a posléze také v Praze na Petříně.

Mezi léty 1623–1624 se Baccio del Bianco uplatnil ve službách vévody Albrechta z Valdštejna (1583–1634) při výzdobě jeho nově budovaného paláce v Praze na Malé Straně.

V roce 1625 je umělec doložen ve Florencii. V roce 1650/1651 odešel do Madridu, kde působil na dvoře krále Filipa IV. jako scénograf, návrhář kostýmů organizátor slavností.

Bacciovi del Bianco se tradičně připisovala nástropní a nástěnná malířská výzdoba v interiérech a v zahradní loggii Valdštejnského paláce v Praze na Malé Straně. Většina maleb v paláci však vznikla až po Bacciově odchodu z Prahy a byla na základě dochovaných účtů nedávno připsána jinému florentskému umělci, a sice Domenicu Puglianimu (1589–1658) (Klipcová – Uličný 2013). Malířská tvorba obou umělců je přitom stylově blízká. Otevřeno dosud zůstává autorství malby s motivem Triumfu Marta v hlavním sálu paláce.

Dílo

1623–1624, Praha – Malá Strana, Valdštejnský palác

Triumf Marta, malba na stropě hlavního sálu paláce Albrechta z Valdštejna

Literatura

Filippo Baldinucci, Baccio del Bianco, pittore e architteto Fiorentino, in: Filippo Baldinucci, Notizie de’ Professori del Disegno da Cimabue in qu. Secolo V. dal 1610 al 1670. Distinto in Decennali. Opera postuma, Firenze 1728, s. 311–331; Albert Jansen, Aus dem Leben des Malers und Ingenieurs Biagio del Bianco aus Florenz, Zeitschrift für bildende Kunst 10, 1875, s. 374–378; Václav Wagner, Baccio Bianco a Valdštejnský palác (přehled literatury), Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1916, Praha 1917, s. 19–23; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 62–63; Alberto Arcangeli, Baccio del Bianco, in: Il Seicento fiorentio. Arte a Fienze da Ferdiando I a Cosimo III. Pittura (Catalogo di mostra, Palazzo Strozzi, Firenze 21 dicembre 1986 – 4 maggio 1987), Firenze 1986, s. 76–78; Pavel Preiss, Italští umělci v Praze. Renesance – manýrismus – baroko, Praha 1986, s. 234–252; Jarmila Krčálová – Silvia Meloni Trkulja, Del Bianco, Baccio, in: Dizionario Biografico degli Italiani 36, Roma 1988, s. 348–351; Lubomír Konečný, Baccio del Bianco v Praze, in: Ladislav Daniel (ed.), Florenťané. Umění z doby medicejských velkovévodů, Praha 2002, s. 27–34; Lubomír Konečný, Časně do baroka: Baccio del Bianco v Praze, in: Andrzej Kozieł – Beata Lejman (edd.), Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku, Wrocław 2002, s. 102–113; Lubomír Konečný, Časně do baroka: Baccio del Bianco v Praze, in: Andrzej Koziel – Beata Lejman (edd.), Willmann i inni, Wroclaw 2002, s. 102–113; Lubomír Konečný, Bianco, Baccio, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky, Praha 2006, s. 102–103; Herbert Karner, Pod Martovou hvězdou. Obrazová výzdoba Valdštejnského paláce mezi programem a pragmatismem, in: Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (edd.), Valdštejn. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?, Praha 2007, s. 127–143; Lubomír Konečný, The Trojan War in Prague: Homer, Virgil, and Albrecht von Wallenstein, in: Martin Mádl – Michaela Šeferisová Loudová – Zora Wörgötter (edd.), Baroque Ceiling Painting in Central Europe | Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa (Proceedings of the International Conference, Brno – Prague, 27th of September – 1st of October, 2005), Praha 2007, s. 177–188; Sylva Dobalová, The Iconography of St. Wenceslas in Early Baroque Prague. The Case of the Wallenstein Palace and Baccio del Bianco, Acta historiae artis slovenica 16, 2011, s. 71–85; Barbora Klipcová – Petr Uličný, Domenico Pugliani: A New Face in the History of Wallenstein Palace in Prague, Umění / Art 61, 2013, s. 206–220; Eva Struhal, Baccio del Bianco and the artistic fortuna of Galileo’s Il Saggiatore, Galileana 20, 2023 s. 7–31.

Externí zdroje

Jarmila Krčálová – Silvia Meloni Trkulja, Del Bianco, Baccio, in: Treccani. Dizionario Biografico degli Italiani

Baccio del Bianco, Triumf Marta, nástropní malba, hlavní sál, Valdštejnský palác, Praha – Malá Strana, 1623–1624 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář