Berk, Bartoloměj

(doložen roku 1617 v Praze)

Malíř (štolíř?) činný v Praze, doložen v únoru 1617, kdy byl dotazován, zda chce vstoupit do staroměstského malířského cechu.

Literatura

Michal Šroněk, Pražští malíři 1600–1656. Mistři, tovaryši, učedníci a štolíři v Knize Staroměstského malířského cechu. Biografický slovník (Fontes historiae artium I), Praha 1997, s. 28.

Napsat komentář