Bergler, Josef

(1. května 1753, Salcburk – 25. června 1829, Praha)

Malíř, kreslíř a rytec, první ředitel kreslířské akademie v Praze.

Pocházel ze Salcburku, učil se nejprve sochařství u svého otce Josefa Berglera staršího (1718–1788). Díky podpoře pasovského biskupa odešel na šest let do Itálie, kde studoval u Martina Knollera (1725–1804) v Miláně a u Antona von Maron (1733–1808) na Akademii v Římě. V roce 1786 se vrátil do Pasova a stal se dvorním malířem pasovského biskupa Leoplda Thuna-Hohensteina.

V roce 1797 pověřen Společností vlasteneckých přátel umění organizací umělecké školy v Praze. V roce 1800 se na podnět hraběte Františka Thuna stal prvním ředitelem kreslířské akademie (pozdější Akademie výtvarných umění).

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 125; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 59; Eva Petrová, Bergler, Josef, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 65.

Napsat komentář