Spitzer, František

(*1755?, Praha – ?)

Něm. Franz Spitzer, malířský tovaryš v Praze.

Syn malíře Jana Václava Spitzera (1711–1773) a jeho manželky Anny. Lze předpokládat, že se učil u svého otce.

Dne 28. prosince 1773, byl jako pozůstalý osmnáctiletý syn svých již zemřelých rodičů přijat do staroměstského špitálu u milosrdných bratří, odkud byl již 3. ledna 1774 zdráv propuštěn. O jeho životě a tvorbě není známo nic dalšího.

Literatura

Paul Bergner, Nachrichten über Künstler aus den Krankenprotokollen des Konvents der Barmherzigen Brüder in Prag, Kunstgeschichtliches Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 4, 1910, sl. 93–127 (120); Radka Heisslerová, Malíři Nového Města pražského v období baroka. Edice písemných materiálů novoměstského malířského cechu (= Umění v archivu 7), Praha 2022, s. 141–142, 230.

Napsat komentář