Schweigl, Ondřej

(30. listopadu 1735, Brno – 23. března 1812, Brno)

Něm. Andreas Kaspar Schweigel.

Literatura

Miloš Stehlík, Schweigl, Ondřej, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění II, Praha 1995, s. 740–741; Tomáš Valeš, „Zu allen diesen kirchen arbeiten hat er zugleich auch die Riße verfertigt…“. Brněnský sochař Ondřej Schweigl (1735–1812) jako kreslíř, dekoratér a architekt, Opuscula historiae artium 62, 2013, s. 122–137; Pavel Suchánek, Umělecké vzdělávání a idea umělce na přelomu 18. a 19. století v díle Ondřeje Schweigla, Ignáce Chambreze a Josefa Heřmana Agapita Gallaše, Cornova 6/2, 2016, s. 15–32.

Externí odkazy

Ondřej Schweigl, in: Wikipedie

Napsat komentář