Procházka, František Xaver

(27. listopadu 1746, Praha – 15. dubna 1815, Praha)

Něm. Franz Xaver Prochaska, pražský malíř, autor nástěnných maleb a oltářních a závěsných obrazů, krajinář, kreslíř a grafik.

Mezi léty 1757–1762 studoval na pražském piaristickém gymnáziu. V letech 1762–1763 se školil v dílně malíře, restaurátora a znalce umění Jana Kastnera (1726?–1792). V roce 1764 se učil v díle Norberta Grunda (1717–1767). V letech 1764–1768 pobýval v Drážďanech, kde se údajně dále učil ve škole malíře Carla Michoriho (Michorfa?).

V letech 1761–1771 doprovázel knížete Schwarzenberga – patrně Jana Nepomuka ze Schwarzenbergu (1742–1789) – na cestách po Německu, Rakousku a Itálii.

Kolem roku 1772 se usadil v Praze. V roce 1787 koupil dům na Novém Městě.

V roce 1786 restauroval obrazy Petra Paula Rubense na hlavním oltáři kostela sv. Tomáše na Malé Straně.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, sl. 509–511; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950, s. 316; Václav Vilém Štech, F. X. Procházka (1746–1815), Umění 9, 1961, s. 194–195; Naděžda Blažíčková-Horová, František Xaver Procházka 1746–1815 (katalog Národní galerie v Praze), Praha 1983; Naděžda Blažíčková-Horová, Procházka (Prochaska), František Xaver, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění II, Praha 1995, s. 652–653.

Napsat komentář