Preiss, František

(kolem 1600 – 1. srpna 1712, Praha)

Něm. Franz Preiss, pražský sochař.

V roce 1709 podepsal spolu s architektem Františkem Maxmiliánem Kaňkou (1674–1766) a malířem Michalem Václavem Halbaxem (1661–1711) žádost o zřízení umělecké akademie v Praze, zaslanou císařské dvorské kanceláři ve Vídni.

Literatura

Václav Vančura, František Preiss, Umění 41, 1993, s. 101–125; Petr Bašta, Příspěvek k dílu Františka Preisse. Neznámá drobná plastika sv. Marka, Zprávy památkové péče 55, 1995, s. 325–328; Emanuel Poche, Preiss, František, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění II, Praha 1995, s. 648; Tomáš Hladík (ed), František Preiss. Restaurované sochy z klášterního kostela Narození P. Marie v Doksanech (katalog Národní galerie v Praze), Praha 2005; Lubomír Slavíček, Johann Michael Rottmayr und Graf Maximilian Thun. Neue Erkenntnisse zur Provenienz der Gemälde Rottmayrs, Opuscula historiae artium 55, F 50, 2006, s. 2342; Kateřina Mazačová, Dílo Františka Preisse v kontextu soudobé sochařské tvorby (diplomová práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova), Praha 2008.

Napsat komentář