Postl, Karel

(pokřtěn 9. listopadu 1769, Bechyně – 15. března 1818, Praha)

Něm. Karl Postel, malíř krajinář, kreslíř a grafik.

Narodil se v Bechyni v rodině úředníka paarovského panství. Studoval na vídeňské akademii, snad u Johanna Christiana Branda (1722–1795) a jeho bratra Friedricha Augusta (1735–1806), a na rytecké akademii u Jakoba Matthiase Schmutzera (1733–1811).

V roce 1806 se usadil v Praze a stal se prvním profesorem krajinářské školy pražské umělecké akademie a divadelním malířem Stavovského divadla.

Literatura

Naděžda Blažíčková-Horová, Postl (Postel), Karel, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění II, Praha 1995, s. 638–639.

Napsat komentář