Fuchs, Maurus

(16. ledna 1771, Tirschenreuth – 27. černa 1848, Tirschenreuth)

Též Christoph Maurus, Wolfgang Maurus Fuchs, Fux. Malíř, autor nástěnných maleb, příležitostných dekorací, závěsných a oltářních obrazů. Pocházel z Tirschenreuthu v Horní Falci (Bavorsko). Jeho otcem a učitelem byl malíř Vitus Fuchs (Fux).

Působil na přelomu 18. a 19. století v Horní Falci a později také na Chebsku. Uplatnil se zejména ve službách církve a klášterních institucí, které zůstaly zachovány i po jesefínských reformách. Pracoval pro premonstrátský klášter v Teplé a pro klášter františkánů v Tachově.

Ve Fuchsově díle, jehož vznik z velké části spadá do 19. století, se objevují různé klasicistní prvky. Svým charakterem se však jeho zakázky zahrnující monumentální nástropní a nástěnné malby s náboženskou tematikou, s alegorickými motivy a s iluzivními prvky řadí k produkci pozdního baroka.

Literatura

Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 246; Wolf-Dieter Hamperl – Harald Fähnrich – Konrad Preuß, Maurus Fuchs. Der vergessene Tirschenreuther Kirchenmaler, Amberg 2014.

Maurus Fuchs, Alegorie míru a prosperity pod Boží ochranou, nástropní malba, tzv. Modrý sál, premonstrátský klášter Teplá, 1816–1820 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Maurus Fuchs, Alegorie míru a prosperity pod Boží ochranou (detail), nástropní malba, tzv. Modrý sál, premonstrátský klášter Teplá, 1816–1820 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Maurus Fuchs, Poslední večeře Páně, nástěnná malba, letní refektář, premonstrátský klášter Teplá, 1816 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Maurus Fuchs, Poslední večeře Páně (detail se signaturou umělce, nástěnná malba, letní refektář, premonstrátský klášter Teplá, 1816 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář