Flaxius, Jan Josef

(† 1742)

V pramenech uváděný také jako Flacksius. Malíř původem z Boru u Tachova, člen malostranského malířského cechu.

Malíř bydlel na Hradčanech. Tamní malíři náleželi k malostranskému malířskému cechu, kam byl Flaxius přijat v roce 1734. K roku 1742 sepsal testament, v němž uvádí, že je již starý a nemocný a bez příbuzenstva, přeje si nechat sloužit mše hradčanskými kapucíny, mimo jiné proto, že jim daroval obrazy. Kapelníkovi od sv. Víta Janu Novákovi odkázal „jeden velký obraz bohův v poetickým smyslu vymalovaný“ za to, že mu „mnoho dobrého za živobytí prokázal“.

Dílo

1740, Praha – Hradčany, radnice

tři oboustranně pomalované korouhve se znaky pro hradčanské radní, v ceně 15 zlatých, a šest oken „k iluminaci“ za 6 zlatých

Prameny

Archiv hlavního města Prahy, Sbírka rukopisů, sign. 135, Kniha počtů obecních, 1738–1746, Hradčany, pag. 202, 205; Ibidem sign. 4795, Liber testamentorum et inventariorum 1,
1726–1744, Hradčany, fol. 362–366; Archiv Národní galerie v Praze, Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1212, Kniha malířského bratrstva malostranského, 1674–1781, fol. 45r–v; Ibidem přír. č. AA 1213, Seznam jmen malířů malostranských, 1674–1780, pag. 36; Ibidem přír. č. AA 1218, Korespondence staroměstského a malostranského malířského bratrstva, 1592–1782, složka č. 105, Protokol cechovních schůzí 1740–1741.

Literatura

Paul Bergner, Extrakt des Prag-Kleinseitner Maler-Protokolls, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 52, 1914, s. 348–358 (357); Julius Leisching, Die Prag-Kleinseitner Malergilde, Mitteilungen des Erzherzog Rainer-Museum für Kunst und Gewerbe 32, 1914, s. 161–169 (165, 169); Karel Vladimír Herain, České malířství od doby rudolfinské do smrti Reinerovy. Příspěvky k dějinám jeho vnitřního vývoje v letech 1576–1743, Praha 1915, s. 142; Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. stoletíEdice (= Umění v archivu 5), Praha 2016, s. 120–121, 177, 224.

Autorka hesla

Radka Heisslerová (NGP)

Napsat komentář