Fechhelm, Carl Friedrich

(1723/25, Drážďany – 25. listopadu 1785, Berlín)

Též Karl Friedrich Fechelm. Autor nástěnných maleb a kvadratur, jevištních dekorací a městských vedut (architektonických prospektů).

Tři mladší bratři Carla Friedricha – Christian Gottlieb Fechhelm (1732–1816), Georg Friedrich Fechhelm (*1740) a Carl Traugott Fechhelm (1748–1819) – byli rovněž malíři. Carl Friedrich se učil nejprve u Adama Friedricha Oesera (1717–1799) v Drážďanech, poté načas v Praze u dvorního malíře Františka Antonína Müllera a posléze ve Vídni u Giuseppe Galli-Bibieny. Od roku 1754 působil v Berlíně. V roce 1756 se stal královským pruským dvorním malířem. Podílel se na malířské výzdobě zámků v Postupimi, Charlottenburgu a Rheinsbergu. Od roku 1764 čestný člen Pruské královské akademie výtvarných umění a strojních věd (Königlich-Preussische Akademie der Künste und mechanischen Wissenschaften).

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 382.

Externí odkazy

Carl Friedrich Fechhelm, in: Akademie der Künste; Carl Friedrich Fechhelm, in: Wikipedia

Napsat komentář