Fanti, Ercole Gaetano

(1687?, Bologna – 27. září 1759, Vídeň)

Boloňský malíř, autor nástěnných dekorací a kvadraturista, činný ve střední Evropě.

Žák, spolupracovník a zeť boloňského kvadraturisty Marcantonia Chiariniho (1652–1730). Podobně jako jeho učitel se specializoval na malbu iluzivních architektur. Spolupracoval na prestižních freskových dílech s řadou předních italských a rakouských freskařů. V součinnosti s Danielem Granem vytvořil výzdobu sněmovního sálu Zemského domu v Brně.

Uplatnil se též jako inspektor obrazové sbírky knížete Liechtensteina ve Vídni, roku 1756 vytvořil kopii Rubensova obrazu Nanebevzetí Panny Marie, která byla umístěna na hlavní oltář farního kostela ve Valticích, náhradou za originál přemístěný do Liechtensteinské obrazárny.

Literatura

Luigi Crespi, Vite de Pittori Bolognesi non descritte nella Felsina Pittrice, Roma 1769, s. 255; Ulrike Knall-Brskovsky, Italienische Quadraturmalerei in Österreich (Dissertationen zur Kunstgeschichte 21), Wien – Köln – Graz 1984, s. 160–181; Lubomír Slavíček, Fanti, Gaetano Ercole, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Praha 2006, s. 197–198.

Externí odkazy

Fanti, Gaetano, in: Artisti Italiani in Austria

Carlo Innocenzo Carlone – Marcantonio Chiarini – Ercole Gaetano Fanti, Oslava prince Evžena Savojského a malovaná architektura, nástropní malba, Mramorový sál, Oberes Belvedere, Vídeň, 1720–1721
(foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Carlo Innocenzo Carlone – Ercole Gaetano Fanti, Apollón a Aurora a iluzivní architektura, nástěnné a nástropní malby, sala terrena, Oberes Belvedere, Vídeň, 1720–1721 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Paul Troger – Ercole Gaetano Fanti, Alegorie Malířství a Sochařství, nástropní malba, Mramorový sál, klášter benediktinů, Melk, 1731 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář