Courant, Jan

(pokřtěn 31. ledna 1633, Tours – 1680, Praha)

Fr. Jean Courant, též Currand, Korant. Malíř původem z francouzského Tours, člen malostranského malířského cechu.

V pražských městech je poprvé písemně doložen k roku 1676, kdy jej matrika malostranského kostela sv. Tomáše uvádí v souvislosti s křtem dcery. Roku 1678 mu byl zaslán křestní list z Tours a následně byl přijat do malostranského malířského cechu. Zde složil nejprve pokutu za štolování – několik let trvající práci u hraběte Berky. Podle zachovacího listu se měl Jan Courant, syn malíře a řezbáře Louise Couranta staršího a bratr malíře Louise Couranta mladšího, vyučit u svého otce a poté cestovat do Paříže, kde měl po tři roky zůstávat jako tovaryš u malíře Charlese Le Bruna (1619–1690). Poté měl čtyři roky působit ve službách vrchního kancléře Francouzského království, který jej vyslal do Říma, poté měl Courant ještě procestovat další města. Malíř zemřel spolu s manželkou na mor roku 1680, v té době ještě stále dlužil cechu na vstupních poplatcích.

Prameny

Archiv hlavního města Prahy, Sbírka rukopisů, sign. 569, Kniha měšťanských práv, 1668–1704, Malá Strana, fol. 175r–v; Archiv Národní galerie v Praze, Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1212, Kniha malířského bratrstva malostranského, 1674–1781, fol. 13r; Ibidem přír. č. AA 1213, Seznam jmen malířů malostranských, 1674–1780, pag. 16.

Literatura

Paul Bergner, Extrakt des Prag-Kleinseitner Maler-Protokolls, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 52, 1914, s. 348–358 (350); Julius Leisching, Die Prag-Kleinseitner Malergilde, Mitteilungen des Erzherzog Rainer-Museum für Kunst und Gewerbe 32, 1914, s. 161–169 (162, 166); Karel Vladimír Herain, České malířství od doby rudolfinské do smrti Reinerovy. Příspěvky k dějinám jeho vnitřního vývoje v letech 1576–1743, Praha 1915, s. 79; Radka Tibitanzlová – Martina Beranová, „…aby se umění malířskému vyučoval“. Křestní, výuční a zachovací listy z fondu Pražská malířská bratrstva (= Umění v archivu 1), Praha 2009, s. 95–96, dok. č. 32; Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. stoletíEdice (= Umění v archivu 5), Praha 2016, s. 32, 95, 220.

Autor | autorka

Radka Heisslerová (NGP)

Napsat komentář