Číška, Martin Lukáš

(1703, Mořice u Prostějova – 1769)

Jinak také Čížek, Cischka, Zischka. Malíř a štafír, člen malostranského malířského cechu.

V letech 1719–1725 se učil u malíře Josefa Františka Volného (Wolny) z Kroměříže. V roce 1729 je jako malířský tovaryš zaznamenán ve špitále Milosrdných bratří na Starém Městě pražském. Členem malostranského cechu se stal roku 1732, poplatky zde platil do roku 1767. S jeho vdovou se v roce 1769 oženil původem brněnský malíř Antonín Kautský (1748–1793).

Dílo

1736, Malá Strana

zlacení rámu cechovního obrazu sv. Lukáše pro malostranské malíře

Prameny

Archiv Národní galerie v Praze, Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1212, Kniha malířského bratrstva malostranského, 1674–1781, fol. 43v; Ibidem přír. č. AA 1213, Seznam jmen malířů malostranských, 1674–1780, pag. 34; Ibidem přír. č. AA 1218, Korespondence staroměstského a malostranského malířského bratrstva, 1592–1782, složka č. 105, Protokol cechovních schůzí 1740–1741; Ibidem přír. č. AA 3898, Výuční list Martina Lukáše Číšky, 1725.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 312; Paul Bergner, Nachrichten über Künstler aus den Krankenprotokollen des Konvents der Barmherzigen Brüder in Prag, Kunstgeschichtliches Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission 4, 1910, sl. 91–128 (101); Paul Bergner, Extrakt des Prag-Kleinseitner Maler-Protokolls, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 52, 1914, s. 348–358 (357); Julius Leisching, Die Prag-Kleinseitner Malergilde, Mitteilungen des Erzherzog Rainer-Museum für Kunst und Gewerbe 32, 1914, s. 161–169 (165, 169); Karel Vladimír Herain, České malířství od doby rudolfinské do smrti Reinerovy. Příspěvky k dějinám jeho vnitřního vývoje v letech 1576–1743, Praha 1915, s. 139; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 89; Radka Tibitanzlová – Martina Beranová, „…aby se umění malířskému vyučoval“. Křestní, výuční a zachovací listy z fondu Pražská malířská bratrstva (= Umění v archivu 1), Praha 2009, s. 130–131, dok. č. 59; Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. stoletíEdice (= Umění v archivu 5), Praha 2016, s. 119, 138, 177, 180, 181, 220, 232; Tomáš Sekyrka, Život pražských malířů v 17. a 18. století (disertační práce – Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Praha 2016, s. 43.

Autorka hesla

Radka Heisslerová (NGP)

Napsat komentář