Cimbal, Jan Ignác

(asi 1722, Bílovec – 27. prosince 1795, Vídeň)

Něm. Joahnn Ignaz Cimbal, Zimbal. Malíř, autor oltářních a závěsných obrazů, freskař, autor návrhů pro grafické listy.

Pocházel ze slezského Bílovce (něm. Wagenstadt). Od roku 1742 žák vídeňské malířské akademie. V letech 1750, 1751 a 1753 se bez větších úspěchů účastnil výročních akademických soutěží. Ve svém konzervativní tvorbě byl ovlivněn především dílem akademického pedagoga a rektora Michelangela Unterbergera (1695–1758). Vliv na něho měl ovšem i František Antonín Maulbertsch (1724–1796).

Literatura

Lubomír Slavíček, Poznámky k životu a dílu Johanna Cimbala, Umění 27, 1979, s. 159–166; Lubomír Slavíček, Cimbal, Johann, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 102–103.

Napsat komentář