Března, Josef

Též Joseph Březnna. Malíř jevištních dekorací a iluzivní výzdoby interiérů.

Dílo

1807 a 1815, Praha – Strahov, klášter premonstrátů

opatský sál, malířská výzdoba

1811, Praha – Strahov, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

malovaná kolonáda při vstupu

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 246–247.

Napsat komentář