Borghesi, Giovanni Ventura

(29. října 1640, Città di Castello – 13. dubna 1708)

Malíř, autor nástěnných maleb, žák Giovanniho Battisty Pacettiho zv. Lo Sguazzino. V roce 1665 se přestěhoval do Říma, kde se stal pomocníkem a žákem Pietra da Cortona (1596–1669).

Borghesi údajně působil načas také v Praze, kde maloval freskové malby („Er hielt sich dann einige zeit in Deutschland, besonders zu Prag in Böhmen auf, wo er auf nassen kalk malte.“ Cit. Dlabacž 1815, I / sl. 189). Žádná z maleb v Čechách však zatím Borghesimu nebyla připsána.

Poznámka

Borghesiho podíl je třeba zvážit u skupiny figurálních maleb připsaných boloňskému malíři Giuseppe Bragallimu (srov. Martin Mádl, Giuseppe Bragalli and Bolognese ceiling painting in the Czech lands in the 17th century, Umění 59, 2011, s. 350–379). Je možné, že s kvadraturistou Bragallim figuralista Borghesi spolupracoval při výzdobě saly terreny v Děčíně. Borghesiho realizacemi by pak byly malba na stropě tzv. Valdštejnovy pracovny ve Valdštejnském paláci na Malé Straně v Praze i cyklus figurálních maleb v berkovském zámku Nový Falkenburk u Jablonného v Podještědí. Některé z těchto maleb vykazují příbuzné rysy s Cortonovým dílem, které však mohou být dány využitím grafických předloh Cortonových maleb.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 189–190; Pavel Preiss, Italští umělci v Praze. Renesance, manýrismus, baroko, Praha 1986, s. 265; Pavel Preiss, Malířství vrcholného baroka v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 540–611 (551).

Externí zdroje

Antonella Pampalone, Borghesi, Giovan Ventura, in: Treccani. Dizionario Biografico degli Italiani

Autor | autorka

Martin Mádl (ÚDU AV ČR)

Napsat komentář