Bendl, Jan Jiří

(1620?–1680?)

Něm. Johann Georg Bendl, Bendel, Pendl. Sochař a řezbář činný v Praze.

Syn jihoněmeckého sochaře Jiřího Bendla, který pracoval v devadesátých letech 16. století v Českém Krumlově a Jindřichově Hradci a později přišel do Prahy.

Literatura

Oldřich J. Blažíček, Jan Jiří Bendl. Tři sta let od smrti zakladatele české barokové plastiky, Umění 30, 1982, s. 97–116; Ivo Kořán, Bendl, Jan Jiří, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 59.

Napsat komentář