Bardt, Josef

(asi 1735, Praha – 1800, Praha)

V pramenech též uváděný jako Barth nebo Baardt, malíř, poslední představený malostranského malířského cechu.

Roku 1750 nastoupil do učení k dvornímu malíři a staroměstskému měšťanu Františku Antonínu Müllerovi (1693–1753). V pražských městech je poté zaznamenán až k roku 1768, kdy se stal měšťanem Malé Strany. Zde se rovněž přihlásil do místního malířského cechu s tím, že chce zhotovit mistrovský kus u malíře Antonína Hampische. V cechu působil až do jeho zrušení v roce 1782, po jistou dobu korporaci vedl.

Dílo

1758, Jindřichův Hradec, zámek

výmalba jednoho pokoje olejovými barvami (doloženo písemně)

1771, Praha – Malá Strana

obraz Sv. Antonín s Ježíškem, mistrovský kus předvedený v malostranském malířském cechu (doloženo písemně)

Prameny

Archiv hlavního města Prahy, Sbírka rukopisů, sign. 571, Kniha měšťanských práv, 1728–1771, Malá Strana, fol. 222v; Archiv Národní galerie v Praze, Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1212, Kniha malířského bratrstva malostranského, 1674–1781, fol. 90r; Ibidem přír. č. AA 1213, Seznam jmen malířů malostranských, 1674–1780, pag. 89.

Literatura

Rudolf Kuchynka, Účetní kniha staroměstského pořádku malířského z let 1699–1781, Památky archaeologické 28, Praha 1916, s. 78–88 (81); Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 22; Radka Tibitanzlová – Martina Beranová, „…aby se umění malířskému vyučoval“. Křestní, výuční a zachovací listy z fondu Pražská malířská bratrstva (= Umění v archivu 1), Praha 2009, s. 172–173, dok. č. 93; Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. století. Edice (= Umění v archivu 5), Praha 2016, s. 64, 137, 218.

Autorka | autorka

Radka Heisslerová (NGP)

Napsat komentář