Arcimboldo, Giuseppe

(1526, Milán – 11. července 1593, Milán)

Milánský malíř a dekoratér, portrétista, činný v Itálii a na habsburských dvorech ve Vídni a v Praze. Proslul tvorbou kompozitních portrétů (it. teste composte) na způsob zátiší z květin, plodů, zvířecích těl a dalších předmětů.

Literatura

Giovanni Paolo Lomazzo, Idea del Tempio della Pittura, Milano 1590, s. 154–157; Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 52; Pavel Preiss, Giuseppe Arcimboldo, Praha 1967; Eliška Fučíková, Arcimboldo, Giuseppe, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 32; Sylvia Ferino-Pagden, Sylvia (ed.), Arcimboldo 1526–1593, Milan 2007; Thomas DaCosta Kaufmann, Arcimboldo. Visual Jokes, Natural History, and Still-Life Painting, Chicago – London 2009.

Napsat komentář