Adolf z Freenthalu, František

(5. června 1721, Mikulov – 6. února 1773, Vídeň)

Něm. Franz Adolph (Adolphe) von Freenthal, dříve chybně uváděn jako Josef Antonín. Moravský malíř, nejvýznamnější příslušník umělecké rodiny Adolfů.

Syn malíře Josefa Františka Adolfa. Školil se podle všeho nejprve u svého otce, poté na vídeňské Akademii. Pravděpodobně pobýval i v Paříži. Ve druhé polovině padesátých let a v šedesátých letech 18. století působil na královském dvoře v Londýně, kde údajně získal šlechtický titul a kde podle písemných zmínek roku 1755 provedl jezdecký portrét krále Jiřího III.

Kolem roku 1770 se vrátil do Vídně a stal se inspektorem dietrichsteinské obrazárny. Pro Maxmiliána z Dietrichsteina v roce 1771 namaloval velké obrazy pro farní kostel sv. Václava v Mikulově. Pracoval též na portrétech císařovny Marie Terezie.

Dílo

1771, Mikulov, farní kostel sv. Václava

velké obrazy s motivy Zavraždění sv. Václava, Stětí sv. Barbory, Poslední večeře Páně

1769–1772, Kroměříž, zámek

tři rozměrné malby (olej/plátno) na stopě sálu (velké jídelny): Oslava olomouckého biskupa Maxmiliána Hamiltona, Pallas Athéna zachraňuje adolescenta z náruče Venuše (podle graficky reprodukované malby Pietra da Cortona v Palazzo Pitti), Svatba Pélea a Thetidy; dále velký portrét biskupa Hamiltona pro čelní stěnu

Literatura

Antonín Breitenbacher, Dějiny arcibiskupské obrazárny v Kroměříži I, Kroměříž 1925, s. 125; Antonín Breitenbracher – Eugen Dostál, Katalog arcibiskupské obrazárny v Kroměříži, Kroměříž 1930, s. 18, 24, 242, 363; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 8; Jiří Kroupa, prameny k výzdobě Sněmovního sálu kroměřížského zámku, Zpravodaj Muzea Kroměřížska, 1980, s. 27–28; Milan Čoupek, Několik poznámek k životopisu malířské rodiny Adolfů (Adoplh), Vlastivědný věstník moravský 43, 1991, s. 179–184; Jiří Kroupa, Adolf, z Freenthalu, František, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 18–19; Ivo Krsek, Malířství, in: Ivo Krsek – Zdeněk Kudělka – Miloš Stehlík – Josef Válka, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996, s. 112–148, 445–564 (147–148, 561–564), č. kat. 269–270.

Externí odkazy

Jan Novotný, Adolf z Freenthalu, František, in: Biografický slovník českých zemí; Pavel Suchánek, “Peintre de Sa Majesté Britannique.” Franz Adolph of Freenthal and his portrait of Maximilian Hamilton, Prince-Bishop of Olomouc, RIHA Journal 52, 2012.

František Adolf z Freenthalu, Svatba Pélea a Thetidy, malba na stropě (olej/plátno), velká jídelna, zámek Kroměříž, 1769–1772 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
František Adolf z Freenthalu, Oslava olomouckého biskupa Maxmiliána Hamiltona, malba na stropě (olej/plátno), velká jídelna, zámek Kroměříž, 1769–1772 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
František Adolf z Freenthalu, Pallas Athéna zachraňuje adolescenta z náruče Venuše, malba na stropě (olej/plátno), velká jídelna, zámek Kroměříž, 1769–1772 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář