Aachen, Hans von

(1552, Kolín nad Rýnem – 4. března 1615, Praha)

Malíř, autor oltářních a závěsných obrazů s náboženskými, mytologickými, alegorickými náměty a žánrovými náměty, portrétista. Umělec na dvoře císaře Rudolfa II.

Literatura:

Thomas Fusening – Alice Taatgen, Hans von Aachen, 1552–1615: Court Artist in Europe, Berlin – München 2010; Eliška Fučíková, Aachen, Hans von, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 15; Lubomír Konečný – Štěpán Vácha – Beket Bukovinská (edd.), Hans von Aachen in Context (Proceedings of the International Conference, Prague 22–25 September 2010), Praha 2012; Orsolya Bubriák, Hans von Aachens Werke in Augsburger Sammlungen, Studia Rudolphina 21/22, 2022, s. 34–53.

Napsat komentář